Aug 30, 2016 @ 13:00 – 16:00 – ตรวจสอบพบระบบโครงข่ายของ IDC มีปัญหา และทำการแก้ไขเร่งด่วนจนกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 06:00 น. เป็นต้นมา โดยเกิดเหตุการณ์ packet loss ภายในระบบโครงข่ายของ IDC แต่ปัญหาดังกล่าว ณ ขณะนั้น จนถึงเมื่อวันี่ 29 สิงหาคม 2559 ยังเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย

จนเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. ของ 24 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบพบการผิดปรกติของปัญหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจนเกินค่าที่ยอมรับได้ ทาง Welovetopup.com จึงประสานงานกับ IDC เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนสามารถแก้ไขให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์เมื่อประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559

Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

Aug 22, 2015 @ 01:00 – 03:00 – แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง)

ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01:00 น. ถึง 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com ขอเรียนแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งหมด โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ระบบของท่านเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อในเวลาดังกล่าว ขอแจ้งให้งด หรือปิดการเชื่อมต่อกับระบบของเรา เพื่อป้องกันธุรกรรมต่างๆ คงค้างในระบบสะสม

ทาง Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

Aug 21, 2015 @ 03:00 – 06:30 – ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด

ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด จนทำให้ระบบมไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยตรวจพบเมื่อเวลา 03:00 น. และแก้ไขเสร็จสิ้นประมาณ 06:30 น. จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Jul 3-4, 2015 @ 23:45 – 01:00 – แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 23:45 น. ถึง 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com ขอเรียนแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน IDC ที่ทางเราได้ทำการติดตั้งระบบอยู่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ทาง Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

Apr 6, 2014 @ 20:10 – 23:50 – ตรวจสอบพบระบบ DNS บาง IDC หรือ ISP มีปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บ welovetopup.com ได้

ตรวจสอบพบระบบ DNS บาง IDC หรือ ISP มีปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บ welovetopup.com ได้ ทางเว็บได้ประสานงานกับทาง IDC หรือ ISP เหล่านั้นในการแก้ไขปัญหา จนสามารถใช้งานได้หลังจาก 23:50 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2558 จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Dec 17, 2014 @ 18:15 – 18:50 – ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด

ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด จนทำให้ระบบโดยรวมไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่น และไม่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้อยู่บ่อยครั้ง โดยตรวจพบเมื่อเวลา 18:15 น. และแก้ไขเสร็จสิ้นประมาณ 18:50 น. จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Dec 1, 2014 @ 20:25 – 22:45 น. เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:25 น. ถึง 22:45 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ตึก CAT บางรัก ชั้นที่ 4 ไฟฟ้าดับลง ทำให้ระบบทั้งหมดล่ม ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงในช่วงเวลาดังกล่าว (ข่าวอ้างอิง)

Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

ยกเลิกการสนับสนุน SSLv3 (SSL Vulnerability Update; POODLE Update)

สืบเนื่องจาก พบบั๊ก POODLE ช่องโหว่ร้ายแรงใน SSL 3.0 กระทบการเชื่อมต่อแบบปลอดภัยของเบราว์เซอร์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

เราจึงขอเรียนแจ้งอย่างเร่งด่วนว่า เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการปิดการเชื่อมต่อแบบ SSL version 3.0 เป็นการถาวร

จึงเรียนท่านสมาชิกให้ตรวจสอบการเข้าถึงว่ายังคงใช้งานการเข้าถึงแบบ SSL version 3.0 หรือต่ำกว่า อยู่หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงพัฒนาด้านการรองรับมาตรฐาน และปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป

แจ้งเตือน: เปลี่ยนแปลงวันที่อัพเกรด SSL Certificate จากแบบ SHA-1 เป็น SHA-2 ให้เร็วขึ้น

สืบเนื่องจาก Chrome ประกาศนโยบาย ถือว่าใบรับรอง SSL ที่ใช้ SHA-1 ไม่ปลอดภัยต้นปี 2015 อ้างอิงจาก Gradually sunsetting SHA-1 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

ฉะนั้น จากอีเมลฉบับเดิมที่เราได้แจ้งทางสมาชิกไปว่า เราจะมีการอัพเกรดในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ไปนั้น เราจึงขอเรียนแจ้งอย่างเร่งด่วนว่า เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการอัพเกรด SSL certificate จาก SHA-1 certificate เป็น SHA-2 certificate ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยกำหนดไว้ในวันที 20 กันยายน 2557

เพื่อการรองรับในการใช้งาน Google Chrome และเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งข้อมูลที่ป้องกันการถูกดักฟัง ถอดรหัส ปลอมแปลงข้อมูล และปลอมแปลงใบรับรอง SSL ได้ยากขึ้นเป็นมาตรฐานสากลล่าสุด

ทั้งนี้ SSL certificate แบบ SHA-2 certificate นั้นจะรองรับ browser และ library รุ่นใหม่ตามรายการด้านล่างดังต่อไปนี้

  • Internet Explorer 7+ สำหรับ Windows XP SP3 และ Windows Vista เป็นต้นมา
  • Mozilla Firefox 1.5+ และ Mozilla ที่พัฒนาบน NSS 3.8+ (since April 2003)
  • Google Chrome สำหรับ Windows Vista+, Mac from Mac OS X 10.5 และ Linux
  • Safari (Mac OS X 10.5)
  • Netscape 7.1+
  • Mozilla 1.4+
  • Konqueror 3.5.7+
  • Java 1.4.2+ based products
  • Products based on OpenSSL 0.9.8o+
  • อื่นๆ ตรวจสอบได้ที่นี่

จึงเรียนท่านสมาชิกให้ตรวจสอบการเข้าถึงให้รองรับ SSL certificates แบบ SHA-2 Certificate เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงพัฒนาด้านการรองรับมาตรฐาน และปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป

Sep 2, 2014 @ 00 : 30 ถึง 01 : 30 – ทำการบำรุงรักษาระบบ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้ เวลา 00 : 30 ถึง 01 : 30 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com ทำการปรับแก้และบำรุงรักษาระบบประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เพื่ออัพเกรดระบบซอฟต์แวร์ทั้งระบบ

System Administrator Team