แจ้งข่าว-เตือน: Welovetoup.com แจ้งกำหนดการเวลาการบำรุงรักษาระบบประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นี้ เวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com จะทำการบำรุงรักษาระบบประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงขอแจ้งงดการให้บริการในเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ระบบของท่านเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อในเวลาดังกล่าว ขอแจ้งให้งดหรือปิดการเชื่อมต่อกับระบบของเรา เพิ่มป้องกันรายการสั่งซื้อต่างๆ คงค้างในระบบสะสม