Aug 30, 2016 @ 13:00 – 16:00 – ตรวจสอบพบระบบโครงข่ายของ IDC มีปัญหา และทำการแก้ไขเร่งด่วนจนกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 06:00 น. เป็นต้นมา โดยเกิดเหตุการณ์ packet loss ภายในระบบโครงข่ายของ IDC แต่ปัญหาดังกล่าว ณ ขณะนั้น จนถึงเมื่อวันี่ 29 สิงหาคม 2559 ยังเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย

จนเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. ของ 24 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบพบการผิดปรกติของปัญหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจนเกินค่าที่ยอมรับได้ ทาง Welovetopup.com จึงประสานงานกับ IDC เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนสามารถแก้ไขให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์เมื่อประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559

Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team