Aug 30, 2016 @ 13:00 – 16:00 – ตรวจสอบพบระบบโครงข่ายของ IDC มีปัญหา และทำการแก้ไขเร่งด่วนจนกลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนับมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 06:00 น. เป็นต้นมา โดยเกิดเหตุการณ์ packet loss ภายในระบบโครงข่ายของ IDC แต่ปัญหาดังกล่าว ณ ขณะนั้น จนถึงเมื่อวันี่ 29 สิงหาคม 2559 ยังเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย

จนเมื่อเวลาประมาณ 13:00 น. ของ 24 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบพบการผิดปรกติของปัญหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจนเกินค่าที่ยอมรับได้ ทาง Welovetopup.com จึงประสานงานกับ IDC เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนสามารถแก้ไขให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์เมื่อประมาณ 16:00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2559

Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

Aug 21, 2015 @ 03:00 – 06:30 – ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด

ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด จนทำให้ระบบมไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยตรวจพบเมื่อเวลา 03:00 น. และแก้ไขเสร็จสิ้นประมาณ 06:30 น. จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Apr 6, 2014 @ 20:10 – 23:50 – ตรวจสอบพบระบบ DNS บาง IDC หรือ ISP มีปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บ welovetopup.com ได้

ตรวจสอบพบระบบ DNS บาง IDC หรือ ISP มีปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บ welovetopup.com ได้ ทางเว็บได้ประสานงานกับทาง IDC หรือ ISP เหล่านั้นในการแก้ไขปัญหา จนสามารถใช้งานได้หลังจาก 23:50 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2558 จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Dec 17, 2014 @ 18:15 – 18:50 – ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด

ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด จนทำให้ระบบโดยรวมไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่น และไม่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้อยู่บ่อยครั้ง โดยตรวจพบเมื่อเวลา 18:15 น. และแก้ไขเสร็จสิ้นประมาณ 18:50 น. จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Dec 1, 2014 @ 20:25 – 22:45 น. เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20:25 น. ถึง 22:45 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ตึก CAT บางรัก ชั้นที่ 4 ไฟฟ้าดับลง ทำให้ระบบทั้งหมดล่ม ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิงในช่วงเวลาดังกล่าว (ข่าวอ้างอิง)

Welovetopup.com ในฐานะผู้ให้บริการจึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว

System Administrator Team

Aug 27, 2014 @ 08:00 – 09:30 – ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด

ตรวจสอบพบระบบฐานข้อมูลทำงานผิดพลาด จนทำให้ระบบโดยรวมไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่น และไม่สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้อยู่บ่อยครั้ง โดยตรวจพบเมื่อเวลา 8:00 น. และแก้ไขเสร็จสิ้นประมาณ 9:30 น. จึงกลับมาทำงานได้สมบูรณ์

System Administrator Team

Aug 11, 2014 @ 20:06 – 20:25 – ตรวจสอบพบการทำงานในระบบสื่อสารมีปัญหาในบาง ISP ในช่วงเวลาดังกล่าว

ตรวจสอบพบการทำงานในระบบสื่อสารมีปัญหาในบาง ISP โดยสุ่มตรวจสอบ ได้แก่ True internet, 3BB, dtac, CS Loxinfo และ TOT ส่วนการสื่อสารระหว่างประเทศไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 20:05 น. และสามารถกลับมาใช้งานได้ปรกติเวลา 20:25 น. โดยประมาณ ของวันที่ 11 สิงหาคม 2014

System Administrator Team

Mar 31, 2014 @ 14 : 42 – แก้ไขระบบสื่อสารที่มีปัญหาเสร็จสิ้น แต่ยังเฝ้าระวังปัญหาต่อไป

จากการตรวจสอบพบระบบสื่อสารภายในมีปัญหา ขณะนี้ได้แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังเฝ้าระวังปัญหาต่อไป

System Administrator Team