แจ้งข่าว-เตือน: Welovetoup.com แจ้งกำหนดการเวลาการบำรุงรักษาระบบประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นี้ เวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com จะทำการบำรุงรักษาระบบประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงขอแจ้งงดการให้บริการในเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ระบบของท่านเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อในเวลาดังกล่าว ขอแจ้งให้งดหรือปิดการเชื่อมต่อกับระบบของเรา เพิ่มป้องกันรายการสั่งซื้อต่างๆ คงค้างในระบบสะสม

[แจ้ง-เตือนล่วงหน้า] “ปิดระบบชําระค่าสาธารณูปโภค” ในวันที่ 10 – 15 เมษายน พ.ศ. 2557 เนื่องในวันหยุดสงกรานต์

ในวันที่ 10 – 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามเวลาประเทศไทย (Southeast Asia; GMT +7:00) ทางเว็บ Welovetopup.com จะทำ “ปิดระบบชําระค่าสาธารณูปโภค” เนื่องจากวันหยุดสงกรานต์

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ระบบของท่านเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อในวันดังกล่าว ขอแจ้งให้ปิดการเชื่อมต่อกับระบบของเรา เพิ่มป้องกันรายการสั่งซื้อต่างๆ คงค้างในระบบสะสม

System Administrator Team

 

[แจ้ง-เตือนล่วงหน้า] – อัพเกรด SSL certificates จาก SHA-1 Certificate เป็น SHA-2 Certificate เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น

ในวันที่ 15 เมษายน 2557 ทาง Welovetopup.com จะทำการอัพเกรด SSL certificate จาก SHA-1 certificate เป็น SHA-2 certificate เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งข้อมูลที่ป้องกันการถูกดักฟัง ถอดรหัส ปลอมแปลงข้อมูล และปลอมแปลงใบรับรอง SSL ได้ยากขึ้นเป็นมาตรฐานสากลล่าสุด

โดย SSL certificate แบบ SHA-2 certificate นั้นจะรองรับ browser และ library รุ่นใหม่ซึ่งได้แก่

  • Internet Explorer 7+ สำหรับ Windows XP SP3 และ Windows Vista เป็นต้นมา
  • Mozilla Firefox 1.5+ และ Mozilla ที่พัฒนาบน NSS 3.8+ (since April 2003)
  • Google Chrome สำหรับ Windows Vista+, Mac from Mac OS X 10.5 และ Linux
  • Safari (Mac OS X 10.5)
  • Netscape 7.1+
  • Mozilla 1.4+
  • Konqueror 3.5.7+
  • Java 1.4.2+ based products
  • Products based on OpenSSL 0.9.8o+

จึงเรียนท่านสมาชิกให้ตรวจสอบการเข้าถึงให้รองรับ SSL certificates แบบ SHA-2 Certificate เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงพัฒนาด้านการรองรับมาตรฐาน และปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป

Jan 13, 2014 @ 12 : 45 – การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ มาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินในขณะชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ฉบับที่ 2

ทาง Welovetopup.com ขอเรียนแจ้งมาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินในขณะชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 13  มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
– ทาง Welovetoup.com ได้จัดเตรียม ระบบให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน และระบบสำรองข้อมูลสมาชิก-ธุรกรรมต่างๆ ภายในประเทศ และบนคลาวด์ที่ต่างประเทศทั้งหมด หากเกิดเหตุการณ์จนทำให้ระบบหลัก ณ. อาคาร CAT Tower สาขาบางรัก ไม่สามารถให้บริการได้ จะเริ่มดำเนินการณ์แก้ไขปัญหาในข้อที่ 2. และ 3. ต่อไป

2. มาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน
– หากเกิดการชุมนุมรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบหลักที่อยู่ ณ. อาคาร CAT Tower สาขาบางรัก มีปัญหาจนไม่สามารถให้บริการได้ ทีมงานจะใช้มาตรการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินภายใน 4 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดปัญหา โดยให้บริการบนระบบคลาวด์ที่ต่างประเทศทันที โดยเราจะมีอีเมลแจ้งหลังจากมีความพร้อมแล้ว

3. มาตรการปิดให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน
– หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด จน การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และภายในประเทศไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง เราขอเรียนแจ้งให้ทราบในด้าน มาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลสมาชิก และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ อย่างสุดความสามารถ โดยเน้นคงความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด ด้วย ระบบสำรองข้อมูล 4 สำเนา กระจายไป 4 แห่ง ได้แก่ ในประเทศไทย 2 แห่งคือ CAT Tower บางรัก และ CSLox Cyberworld ในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ สิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อความมั่นใจในการมีอยู่ข้อมูลที่มีค่าของสมาชิกของเรา

ทั้งนี้ทาง Welovetoup.com จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

Jan 09, 2014 @ 23 : 26 – การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ มาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินในขณะชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 13 มกราคม 2557

ทาง Welovetopup.com ขอเรียนแจ้งด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ มาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินในขณะชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 13  มกราคม 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
– โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นมา ทาง Welovetoup.com ได้ จัดเตรียม ระบบสำรองข้อมูลสมาชิก และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ บนคลาวด์ที่ต่างประเทศทั้งหมด ตลอด 24 ชั่วโมง ทางลูกค้าสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของสมาชิก และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ จะมีความเสียหายหรือสูญหายให้น้อยที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ในข้อที่ 2. และ 3.

2. มาตรการในการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน
– หากเกิดการชุมนุมรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบหลักที่อยู่ ณ. อาคาร CAT Tower มีปัญหาจนไม่สามารถให้บริการได้ ทีมงานจะใช้มาตรการกู้ข้อมูล และให้บริการในสภาวะฉุกเฉินภายใน 12 ชั่วโมงนับตั้งแต่เกิดปัญหา โดยให้บริการบนระบบคลาวด์ที่ต่างประเทศทันที โดยเราจะมีอีเมลแจ้งหลังจากระบบให้บริการในสภาวะฉุกเฉินทำงานได้ปรกติอีกครั้ง

3. มาตรการปิดให้บริการในสภาวะฉุกเฉิน
– หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด จนการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และภายในประเทศไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ้นเชิง เราขอเรียนแจ้งให้ทราบด้านมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลสมาชิก และข้อมูลธุรกรรมต่างๆ อย่าสุดความสามารถในการคงความสมบูรณ์ของ ข้อมูลของท่าน ด้วยระบบสำรองข้อมูล 4 สำเนา กระจายไป 4 แห่ง ได้แก่ ในประเทศไทย 2 แห่งคือ CAT Tower และ CSLox ในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ Singapore และ Hong Kong เพื่อความมั่นใจในการมีอยู่ข้อมูลที่มีค่าของสมาชิกของเรา

ทั้งนี้ทาง Welovetoup.com จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป